Sống để yêu thương

12:31 - 01/04/2020

Bài hát Sống để yêu thương do chiến binh k trái cây Phạm Hồng Nguyên sáng tác và hát bằng cả trái tim.
Chúng ta cùng hát vang nào các chiến binh ơi!

https://youtu.be/hxlo3Eh5kCk