Chính Sách Bảo Mật Thông Tin

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin
Bảo mật dữ liệu và danh tính của quý khách là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chính sách bảo mật thông tin giúp Quý khách nắm rõ chính sách và đảm bảo quyền lợi khi mua hàng tại ChinhAn.Net.

Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website chinhan.net bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ quý khách. Đây là các thông tin mà Chính An cần quý khách cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ, và để Chính An liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website. Bên cạnh đó, chinhan.net có thể đảm bảo quyền lợi cho quý khách khi tham gia các chương trình khuyến mãi.

Quý khách chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, quý khách có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Chinhan.net về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Phạm vi sử dụng thông tin

Nhà thuốc Chính An sử dụng thông tin quý khách cung cấp để:

  • Cung cấp các dịch vụ đến Quý khách;
  • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và nhà thuốc;
  • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo quý khách;
  • Liên lạc và giải quyết với quý khách trong những trường hợp đặc biệt.
  • Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại ChinhAn.Net
  • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: ChinhAn.Net có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ các cơ quan có thẩm quyền bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của quý khách.

Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của quý khách sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự quý khách đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của ChinhAn.Net.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

  • Nhà thuốc Chính An
  • Địa chỉ: Số 2, Khu Khảo Sát Điện, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội
  • Email: duocchinhan@gmail.com

Phương tiện và công cụ để quý khách tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Quý khách có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu ChinhAn.Net thực hiện việc này.

Quý khách có quyền gửi phản hồi về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba đến ChinhAn.Net. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Chinhan.net sẽ xác nhận lại thông tin, có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn quý khách khôi phục, bảo mật hoặc xóa bỏ thông tin cá nhân.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của quý khách trên ChinhAn.Net được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của ChinhAn.Net. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi quý khách chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của quý khách đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép của quý khách.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân, ChinhAn.Net sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra, xử lý kịp thời và thông báo cho quý khách được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của quý khách bao gồm thông tin hóa đơn, chứng từ kế toán. 

Ban quản lý ChinhAn.Net yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại,... và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý ChinhAn.Net không chịu trách nhiệm, cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến thông tin cá nhân khách hàng

Quý khách có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến ChinhAn.Net đến địa chỉ Nhà thuốc hoặc qua email: duocchinhan@gmail.com

Chính An có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh.

Thời gian xứ lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân khách hàng là 15 ngày.

                                                                            *****

Nhà thuốc Chính An xin chân thành cảm ơn Quý khách đã chọn & tin tưởng sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi!