Bao lâu thì tôi được hoàn tiền khi đã trả lại sản phẩm?

17:40 - 05/09/2019

Ngay sau khi quý khách mang sản phẩm trở lại kho của nhà thuốc, và cung cấp số tài khoản chính xác cho Dược sỹ Chính An, chúng tôi sẽ kiểm tra sản phẩm và hoàn tất việc hoàn tiền hoặc đổi sản phẩm tương đương cho quý khách!

Xin cảm ơn!